Mirjam Gelfer-Jørgensens website
 
     
 
You are here: Home - Publications - CV - Press releases - Links - Contact
 

Books:

Dansk Kunsthåndværk 1730-1850. København, 1973.
Dansk Kunsthåndværk 1850 til vor tid. København, 1982.
Konstens Världshistoria, vol.5: Utomeuropeisk konst, edited together with professor Gregor Paulsson, Stockholm, 1982.
Medieval Islamic Symbolism and the Paintings in the Cefalú Cathedral, Leiden, 1986.
Herculanum paa Sjælland, klassicisme og nyantik i dansk møbeltradition, København, 1988.
Toulouse-Lautrec Posters. København, 1995.
Jødisk kunst i Danmark - Jøder i Dansk Kunst, København, 1999. Editor and author.
Danish Jewish Art - Jews in Danish Art, Copenhagen, 1999. Editor and author.
Guldalderdrømmen, danske nyklassicistiske møbler 1790-1850. København, 2002.
The Dream of a Golden Age, Danish Neoclassical Furniture 1790, Copenhagen, 2004.
Danske Nyantikke Møbler - fra Abildgaard til Kaare Klint. Catalogue of the collection. København, 2004.
Danish Neoantique Furniture- from Abildgaard to Kaare Klint, Catalogue of the collection, Copenhagen, 2004.
Møbler med mening - dansk møbelkunst 1840 til 1920, København, 2009.
Furniture with meaning - Danish furniture 1840 to 1920, Copenhagen, 2009.
Japanisme på dansk Kunst og design 1870-2010, København, 2013.
Influences from Japan in Danish Art and design 1870-2010, Copenhagen, 2013.
Pietro Krohn - "Danmarks kunstneriske Puls", Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab, 2014.
Thorvald Bindesbøll - stærk form og frit spil, København, 2017.
Thorvald Bindesbøll - Inventing Modernism, Copenhagen, 2017.
Ordrupgaard. Et dansk herskabshjem, Ordrupgaard, 2018.
Ordrupgaard. A Danish Manor House, Ordrupgaard, 2018.
Kunstarternes forbrødring - Skønvirke, en kalejdoskopisk periode.København, 2020.
The Joining of the Arts - Danish Art and Design 1880-1910. Copenhagen, 2020.


Exhibitions and catalogues:

Fra Formgivning til Industriel Design, Jan Trägårdhs arbejder. København, 1989.
Kongelige Klenodier, Bøger og fotografier fra Bernadottebiblioteket på Stockholm Slot. København, 1991.
Toulouse-Lautrecs Plakater Kunstindustrimuseet, København, 1994.
Learning from Japan, Designmuseum Danmark, 2015-2017.


Editorial work:

Co-editor of Gyldendals antikvitetshåndbog, 1-2, København, 1976.
Chief editor of Virksomhed, Det danske Kunstindustrimuseum, København 1985.
Russiske Plakater, Kunstindustrimuseet, København, 1988.
Smag og Stil, Kunstindustrimuseet, København, 1991
Chief editor of Nordisk Funktionalisme, 1925-1950, Nordisk Forum for Formgivningshistorie, 1986 og De kunstindustrielle museer og den industrielle design, ibid., 1992.
Editor of Alef, tidskrift for jødisk kunst og kultur, 1990-97.
Cheif editor and author of Dansk Kunst- og Arkitekturhistorisk Forskning, Statens Humanistiske Forskningsråd, København 1999.
Chief editor and main author of Dansk Jødisk Kunst - Jøder i Dansk Kunst, København, 1999/ Danish Jewish Art - Jews in Danish Art, Copenhagen, 1999.
Chief editor and publisher of the annual, peer reviewed Scandinavian Journal of Design History, 1991-2006.

Articles:

"Japanisme i dansk arkitektur", Arkitekten, vol. 119, okt. 2017, 65-71.
" Learning from Japan", CEL, 119, July 2018, 20-25. På japansk.
"Fra Sung til Saxbo", kapitel til kommende bog om Saxbo, 10 sider.
"Retro-Arkitektur", Arkitekten, 08, 2019, 26-27.
"Videnskab og Lærdom", Københavnsk Kultur, 1700-tallet. Københavns Bymuseum, 1966, 52-65.
"Den ikonografiske baggrund for et islamisk bronzekar", C.L.Davids Samling, VI, 1970, 293-312.
"Nogle iranske fajencer fra islamisk tid", Persien, Nationalmuseet, 1971, 61-77.
"The Islamic Paintings in the Cefalù Cathedral, Sicily", Hafnia,Copenhagen Papers in the History of Art, 5, 1978, 107-168.
"On Insular Miniatures and Islamic Textiles", Hafnia, Copenhagen Papers in the History of Art, 6, 1979, 50-80.
"Ursa- Tyrkernes første hovedstad", Sfinx, 3, 1980, 88-94.
"Islam i Normannernes tjeneste", Sfinx, 1, 1981, 20-26.
"Parthisk og sasanidisk konst" , "Islamisk konst", Konstens Världshistoria, 5, Stockholm, 1982, 13-131.
"En romersk stol på scenen", Nationalmuseets Arbejdsmark, 1983, 122-134.
"Alhambra", Sfinx, 2, 1983, 53-60.
"Jødiske symboler", Indenfor Murene, Kunstforeningen 1984, 22-36.
"Ornamentalisme, art deco og 20´er klassicisme", Louisiana Revy, 3, 1984/85, 40-45.
"C.F.Harsdorff´s interiørkunst og møbler", Arkitekten C.F.Harsdorff, Selskabet for dansk arkitekturhistorie, 1985, 33-39.
"Dänische Möbelkunst", Kunst und Antiquitäten, VI, 1985, 46-55.
"Danish Neo-Antique Furniture", Acta Hyperborea, 2, 1987, 153-168.
"A Roman chair on the Stage or how Abildgaard came to the Theatre", Furniture History, XXI, 1985, 183-192.
"I skyggen af Gud", nogle refleksioner over jødisk billedkunst", Alef, 5,1990, 5-16.
"Forståelse er vejen til tolerance- om jødiske museer i Europa", Alef, 8, 1992,5-10.
Anmeldelse, "Pessah Haggadah, Comlete Facsimile Edition", Tidsskrift for Dansk Jødisk Historie, 1990, 63-68.
"Nature in Islamic Religious Iconography", City and Nature, Odense University Press,1993,143-159.
"Mindesmærker", Alef, 10/11, 1993, 76-82.
"Apropos, A Classicist-Japonist Symbiosis", Scandinavian Journal of Design History, 4, 1994.
Jacob Jensen Design.Div.museer, 1993-94.
"Hvorfor byggede man ægyptiske synagoger",Alef, 14/15,1996, 11-117.
"Dansk-Jødisk Museum", Cronicle, Politiken 17.4.1996 (sammen med Anders Uhrskov).
"Porcelæn for Rindalister",(ikke min titel), Weekendavisen, 10.5.1996, 8.
"Ursula, the craftsman returns to industry", Scandinavian Journal of Design History, 6, 1996, 7-19.
"Editorial", Ibid., 5. Nærhed, omhu og stoflighed tilbage til arkitekturen, Dansk Kunsthåndværk, 3/1996, 2-5. Also in English.
"Kunstindustrimuseets Bibliotek 100 år- og hvad så?" Kronik, Berlingske Tidende, 15.10.1996.
"Applied Art and Design", Denmark, The Danish National Encyclopedia, Copenhagen 1996, 269-77.
39 articles to Nationalencyklopedien on Islamic, Jewish and Danish art and design.
"Die Plakatsammlung des Dänischen Kunstindustrimuseums in Kopenhagen",Plakat Journal, 1,1997,10-13.
"Plakatsamlingen i Det danske Kunstindustrimuseums Bibliotek" ArlisNorden/Info, 1997, 1 side.
"Redaktørens Stol", Festskrift til Niels Blædel, København, 1997, 40-44.
"Unikum - unika - unikater...er DK stadig en designnation?", Dansk design ved årtusindskiftet, published by "Udstillingsfonden for Kunsthåndværk og Industridesign", red.Arne Karlsen, København, 1997, 14-30.
"The unique - Unika - "unicates", Danish Design at the Millennium, (ed. Arne Karlsen), Copenhagen 1997, 14-28.
"Ursula - kunsthåndværkeren tilbage til industrien", Ursula Munch-Petersen, Vejen Kunstmuseum, 1997, 10-16.
"Connections", Scandinavian Journal of Design History, 7,1997,127-138.
"Lille kat,lille kat", Biennalen, cat. Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, 1997, 45-50. Same text in English, ibid.
"Designforskningen stiller nye krav, Design-arkiv i Kunstindustrimuseets Bibliotek", ArlisNorden/Info, 1998,1, 13-15.
"Promoting Scandinavian Design History", Art Libraries Journal, 23,1, 1998, 26-29.
"Female Dancers in Islamic Art", International Repertory of Musical Iconography, City University of New York, 1998.
"Kunsthandwerk und Design", Dänemark, Udenrigsministeriet, København 1998, 275-283.
"Toulouse-Lautrecs affischer", Toulouse-Lautrec och La Belle Époque, (ed. Pontus Grate), Dansmuseet, Stockholm,1999, 34-41.
"Fem spørgsmål til kunsthistorien", Dansk Kunst- og Arkitekturhistorisk Forskning, (red. Mirjam Gelfer-Jørgensen og Birgitte Erhardt), Statens Humanistiske Forskningsråd, København, 1999, 8-10.
"Det hænger ikke sammen". Decembristerne, catalogue, København, 1999. 4 pp.
"Kunsten er svær", Cronicle, Berlingske Tidende, 27.3.1999.
"Art décoratifs et design", Danemark, Gyldendal, København, 1999, 275-83.
"L'Art juif danois", Shalom, vol. XXXIII, 2000, 83-91.
"Jüdische Kunst in Dänemark", Shalom, German edition, 2000.
"Has Design History anything to do with Art History?", Scandinavian Jornal of Design History, 11, 2001, 16-21.
"Ægypticismer" (1998), Arven fra Ægypten I, red. Erik Christiansen, Tidsskriftet Sfinx, 2001, 31- 38.
"Hvorfor byggede jøderne ægyptiske synagoger" (1998) "Ægypticismer" (1998) Arven fra Ægypten II, red. Erik Christiansen, Århus, 2001, 177-80.
"Møbler, stil og autenticitet", Auktionsliv, 1, 2002, 10-13.
"Guldalderdrømmen", Med hjælp fra Ny Carlsbergfondet i dag, København, 2002, 106-09.
"Frue Kirke og Det gamle Testamente", Architectura, 24, 2002, 7-18.
"Den mirakuløse kunst" Sfinx, vol.26, nr.2, 2003, 58-62.
"The National Art and Design Library in Denmark", art libraries journal, vol. 28, 4, 2003, 21-26 (with Hanne Horsfeld).
"Toulouse-Lautrecs Plakater", visuelt spesial, vol. 5, 2003, 5-9.
"A Challenge", Scandinavian Journal of Design History, 13, 2003, 5-6.
"Scandinavianism - a Cultural Brand", Scandinavian Design beyond the Myth, Fifty Years of Design from the Nordic Countries, (ed.s Widar Halén and Kerstin Wickman), Stockholm, 2003, 17-25.
"At Last - a Jewish Museum in Denmark", European Judaism, vol. 36, no.2, 2003, 59-61.
"Den lykkelige undtagelse", Cronicle, Politiken, 8.6.2004.
"Arkade-Forskningsdatabaser-Elektronisk publicering", Det Kunsthistoriske Studieapparat, (Hans Dam Christensen og Louise C. Larsen eds.), København, 2004, 235-45.
"Historien ligger i generne", Cronicle, Berlingske Tidende, aug. 2004.
" 'Intensitet, Indlevelse og Omhyggelighed' - Ursulas Budskab", in Teresa Nielsen, Ursula Munch-Petersen, København/ Copenhagen, 2004, 7-13, 247.
"Is the Aim still the Same? Museums of Decorative Art in the 21st Century", Scandinavian Journal of Design History, 14, 2004, 7-21.
"Skønvirke, A short Essay on the National Aspects in Danish applied Art around 1900", Scandinavian Journal of Design History, 14, 2004, 73-81.
"Editorial", Scandinavian Journal of Design History, 14, 2004, 5-6.
"Til sidst lykkedes det. Lidt af forhistorien omkring Dansk Jødisk Museum", Rambam, 13-14, 2004, 7-13.
"Kunstens mange kulturmøder", Billedkunst, 1.2005, 7-9.
"Et opråb til danske kunsthåndværkere"/" Danish Craft Art - a call to arms to the point", Kunstuff, 5, 2005, 22-24.
"Towers and Bells: The Symbolism of Torah Finials", Jewish Ceremonial Objects in Transcultural Context, Studia Rosenthaliana, vol. 37, 2004, 37-54.
"Japanisme i Danmark", Japan - Kultur og Kunst i Edo-perioden, Museet på Koldinghus, 2005, 82-85.
"Jøder i kunstlivet", Til et Folk de alle høre?,Den jødiske minoritet i Danmark, (red. Henri Goldstein), København, 2005, 40-58.
"A Man of his Time", Georg Jensen Jewelery, Bard Center and Yale University Press, New Haven and London, 2005, 43-63.
"Why at all shall we deal with Historicism?", http://: www. Icom-icdad.com/ Norway
"Danish Empire Furniture", Antique, Jan. 2006, 160-167.
"Formens suverænitet, Johan Rohdes møbelkunst", Johan Rohde - Ars Una 1856-1935,Odense Bys Museer og Storstrøms Kunstmuseum, Odense, 2006, 103-127.
"Historicismens efterliv", Skæve vinkler, Festskrift til Kjeld de Fine Licht, København, 2006, 254-58.
"Det fungerer ikke", Danske Museer, 5, 2007, 39.
"Vor tids æstetiske normer - og fortidens", Arkitekten, 5, 2007, 6.
"Hvad man ikke har, må man låne", Danmark og Napoleon, red. Eric Lerdrup Bourgois og Niels Høffding, København, 2007, 181-190.
"Das Biedermeier Dänemarks", Probleme im Staat und ein goldenes Zeitalter in der Kunst", Der feine Unterschied, Biedermeier Europas 1815-1835, (ed. Heidrun Zinnkann) München, 2007, 80-85.
"P.O. Brøndsted and the neo-antique interior", Peter Oluf Brøndsted, A Danish Classicist in his European Context, Historisk-filosofiske Skrifter 31, The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 2008, 203-213.
"Japan-samlinger på Kunstindustrimuseet", Dansk-Japansk Selskab, 1958-2008, København, 2008, 44.
"Toulouse-Lautrecs affischkonst", Toulouse-Lautrec (red. Per Hedström), Nationalmuseum, Stockholm, 2008, 136-163.
"Misrøgt af kulturarven", Arkitekten, 12, 2008, 6-7.
"Jeg er vild med museer", Danske Museer, vol.21, nr. 5, 2008, 9-10.
"Koordinering ønskelig", Danske Museer, vol. 22, nr.2, 2009, 19.
"Smag og Behag", kronik, Berlingske Tidende, 17.1. 2010.
" Forkætret og elsket", Danske Museer, vol. 23, nr. 1, 2010, 10-11.
"Det var ikke kun Puccini", Det fremmede som historisk drivkraft, Danmark efter 1742, Festskrift til dronningen, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, København, 2010, 231-244.
"Designhistorie som tværfagligt foskningsfelt", Momentum Design, om design, kunst og rommet mellom, Momentum Kunsthall, Moss, 2010, 11-12.
"...i højeste Grad demokratiske...", Mogens Ballin en foregangsmand", Mogens Ballins Værksted, (red. Teresa Nielsen),Vejen Kunstmuseum, 2010, 23-44.
"Plakatkunstens Mester", Møde med Japan, Degas Monet Gauguin..., Ordrupgaard, 2010, 63-67.
"Hvordan så der mon ud? - Nogle overvejelser om møbleringen ad Øregaard i familien Søbøtkers tid", Øregaard - tiden, kunsten & den vestindiske forbindelse, red. Sidsel Maria Søndergaard, Øregaard, 2010, 172-188.
"Forord" og "Indledning" i Ethel Gelfer, Skyggen af en glad verden, (red. Mirjam Gelfer-Jørgensen), København, 2010, 13-38.
"Plakatkunstens Mester", Møde med Japan, Degas Monet Gauguin..., Ordrupgaard, 2010, 63-67.
"Design Museums, can and will they play an active role in the development of design?", Design and craft: a history of convergences and divergences, (ed. Jevier Gimeno-Martinez and Fredie Floré), Bruxelles, 2010, 506-08.
"Back to Basics", Danske Museer, nr. 2, 2011, 9.
Statens Humanistiske "Løveborg på Lottenborgvej", Det grønne område, nr. 21, 2011, 22.
"Kay Fiskers hjem i Lyngby", Det grønne område, nr. 22, 2011, 1.
"En ahistorisk historieskrivning og en designhistorisk problematik", publiceres sommeren 2012 i Historisk Tidsskrift", 11 sider.
"Vi skal også frede interiører", Weekendavisen, 21.9.2012.
"Ahistorisk historieskrivning. En designhistorisk problematik", Historisk Tidsskrift, 112, hæfte 1, 2012, 292-303.
"Værdifulde interiører bør kunne fredes", by & land, vol. 100, 2013, 4-9.
"Danske Kunstnertapeter 1930-1965", boganmeldelse, by & land, vol. 100, 2013, 32.
"Erik Fischer", Mindeord i Videnskabernes Selskab, Oversigt over selskabets virksomhed 2012-2013, København, 2013, 172-179.
Denmark Kagu Toki-o-koeru Miwakuno modan-dezain, red. Ikunobu Yamane, (artikel om dansk japanisme), Tokyo, 2014, 26-47.
"Theophilus Hansen's Contribution to the Applied Arts", Theophilus Hansen, Symposionsband anlässlich des 200. Geburstages, Akademie der bildenden Künste Wien, 2014, 119-132.
"Incitamenter fra Østen. Aspekter af Carl Petersens kunstneriske forudsætninger", I skøn forening, Faaborg Museum1915, (red. Gertrud Hvidberg-Hansen og Gry Hedin), Faaborg Museum, 2015, 210-223.
"Thorvald Bindesbøll - et pejlemærke", Danske Museer, nr. 3, aug. 2017, 50-53.
"Japanisme i dansk arkitektur", Arkitekten, vol. 119, okt. 2017, 65-71.
Retro-Arkitektur Arkitekten, 08, 2019, 26-27.
Lukningen af Designmuseet er en skændsel Politikens kronik, 7.juli,2020.
Kritisk klumme: Fred DTU nu!Arkitekten, 07, 2020, 11-14.
 
 
gelfer.dk