Mirjam Gelfer-Jørgensens website
 
     
 
You are here: Home - Publications - CV - Press releases - Links - Contact
 


Mirjam Gelfer-Jørgensen (f. 16.12.1939), tidligere overbibliotekar ved Kunstindustrimuseets Bibliotek og souschef ved Kunstindustrimuseet, nu seniorforsker ved Kunstindustrimuseet.
 
Primære forskningsområder:
Kunsthåndværk, kunstindustri og design.
Islamisk og jødisk kunst.
For de primære forskningsområder er det emnets symbolik og ikonografi, der har været undersøgelsernes primære ledetråd.
 
Curriculum vitae

 
Uddannelse:
Sproglig student fra Sct. Annæ Gymnasium, 1959.
Mag.art. i kunsthistorie ved Københavns Universitet, 1971.
Dr. phil. fra Københavns Universitet 1987 på afhandlingen Medieval Islamic Symbolism and the Paintings in the Cefalú Cathedral.

 
Ansættelser:
Volontør i studietiden på Kunstindustrimuseet, Nationalmuseets 3.afd., Thorvaldsens Museum og Davids Samling.
Lærer i islamisk kunst og europæisk arkitekturhistorie på Kunstakademiets Arkitektskole, 1971-74.
Undervisningsassistent ved institut for iransk filologi, Københavns Universitet, 1971-72.
Adjunkt ved institut for kunsthistorie ved Københavns Universitet 1974. Fagområder: arkitekturhistorie, ikonografi, interiørkunst og møbler.
Lektor samme sted, 1976-1984.
Overbibliotekar ved Kunstindustrimuseets Bibliotek og souschef ved Det danske Kunstindustrimuseum, 1984-2009.

 
Akademiske hverv:
Medstifter og medlem af bestyrelsen for Nordisk Forum for Formgivningshistorie, 1983-
Medstifter og medlem af bestyrelsen af Dansk Jødisk Museum 1985-
Medlem 1987 og formand 1997 for Nationalkomiteen for Jewish Art Index under Videnskabernes Selskab
Medlem af udvalget til analyse af en designhistorisk samling i Norge. Det norske Kulturdepartement og Norsk Form, 1993-94.
Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd, 1995-2000.
Fakultetsopponent ved Lunds Universitet, 1995
Fakultetsopponent ved Uppsala Universitet, 1996
Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. lektoratet i designhistorie ved Universitetet i Oslo, april 1996
Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. forskningsbibliotekarstilling ved Kunstakademiets Bibliotek, København, juni 1996.
Medstifter og medlem af bestyrelsen for Lederforum for Special og mindre Forskningsbiblioteker, 1997-2003.
Medlem af de rådgivende forskningsudvalg for Statens Arkiver, Statsbiblioteket og Naturhistorisk Museum, Århus, 1997-2001 (udpeget af Statens Humanistiske Forskningsråd).
Medlem af de rådgivende forskningsudvalg for. Statens Museum for Kunst, Kunstakademiets Bibliotek og Kunstindustrimuseet (udpeget af Kunstindustrimuseet). 1997- 2003.
Medlem af Styregruppen for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF), 1998-2002.
Medlem af udvalg for arkitekturforskning under Kultur- og Boligministeriet, 1999.
Censor ved Københavns Universitet, Institut for kunsthistorie og teatervidenskab samt Dansens historie og æstetik, 1984-2002.
Medlem af styregruppen for kunstbibliotekernes fagportal ARKADE, 2000-
Sagkyndig for Nordisk Forskeruddannelsesakademi (NorFA), 2000-
Editorial advisor, Bard Graduate Center’s Studies in the Decorative Arts, 2001-
Formand for den internationale evaluering af forskningen ved Statens Museum for Kunst, 2002.
Medlemskab af disputats-, lektorats- og professoratsbedømmelsesudvalg.
Medlem af Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab 2003-
Medlem af bestyrelsen for ICOM/ICDAD 2005-08.
Medlem af bestyrelsen af Selskabet for Dansk Jødisk Historie 2008-
Medlem af European Science Foundation’s Reference Index for the Humanities.
Medlem af Eurpopean Science Foundations Pool of Reviewers, ERIH Art and Art History.
1.officielle opponent ved Ulla Kjærs doktordisputats, Nicolas-Henri Jardin – en ideologisk nyklassicist, Københavns Universitet, 10.9. 2010
Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. adjungeret professorat ved SDU, 2011.
Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandlinger

 
Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, indvalgt 2003.

 
Andre hverv:
Medlem af Den Danske Helsinki-komite, 1990-
Medlem af Mosaisk Troessamfunds Delegeretforsamling, 1998-2003.

 
Videnskabeligt redaktionsarbejde:
Redaktør af Hafnia, Copenhagen Papers in the History of Art, Københavns Universitet, 1978-83.
Redaktør af Virksomhed, Det danske Kunstindustrimuseum, København 1985.
Redaktør af Nordisk Funktionalisme, 1925-1950, Nordisk Forum for Formgivningshistorie, 1986 og De kunstindustrielle museer og den industrielle design, ibid., 1992.
Redaktør af Alef, tidskrift for jødisk kunst og kultur, 1990-97.
Redaktør og forfatter af Dansk Kunst- og Arkitekturhistorisk Forskning, Statens Humanistiske Forskningsråd, København 1999.
Redaktør og forfatter af Dansk Jødisk Kunst – Jøder i Dansk Kunst, København, 1999/ Danish Jewish Art – Jews in Danish Art, Copenhagen, 1999.
Grundlægger, redaktør og udgiver af Scandinavian Journal of Design History, 1991-

 
Medredaktør af:
Gyldendals antikvitetshåndbog, 1-2, København, 1976.
Russiske Plakater, Kunstindustrimuseet, København, 1988.
Smag og Stil, Kunstindustrimuseet, København, 1991.

 
Videnskabeligt konsulentarbejde:
Danmarks Nationalleksikon: områderne kunsthåndværk, kunstindustri og design, islamisk kunst og jødisk kunst, 1993-2002.
Københavns Rådhus, registrering og konservering af Rådhusets møbler og armatur. 1997-2000.
Det Kongelige Teater, registrering af møbelsamlingen.

 

 
     
 
gelfer.dk